Jaka cecha charakteryzuje przewodnika?
5 mins read

Jaka cecha charakteryzuje przewodnika?

Jaka cecha charakteryzuje przewodnika? Przewodnik turystyczny to osoba, która zawodowo zajmuje się oprowadzaniem turystów po danym obszarze, miejscowości czy obiekcie. Jego zadaniem jest udzielanie fachowej informacji na temat przedmiotu zwiedzania oraz opieka nad powierzoną grupą turystów czy odwiedzających. Każdy z przewodników specjalizuje się w określonym środowisku pracy. 

Wszystkie strony przewodnictwa

Przewodnicy działają w różnorodnym środowisku. Przewodnicy górscy funkcjonują w środowisku przyrodniczym, miejscy przede wszystkim na ulicach miast oraz we wnętrzach odwiedzanych obiektów. Zakres pracy przewodników terenowych obejmuje obszary miast oraz środowisko naturalne, czyli parki krajobrazowe oraz kompleksy leśne. Przewodnicy muzealni oraz zakładowi pracują we wnętrzach obiektów, czyli w muzeach oraz zakładach produkcyjnych. Przewodnicy pracują indywidualnie, jednak ich praca opiera się na kontaktach z ludźmi. To dlatego muszą oni posiadać szereg cech predestynujących do tego zawodu oraz swoistą ciekawość świata i ludzi. 

Jakie cechy powinien posiadać dobry przewodnik po Szczecinie? 

Każdy z obszarów operowania przewodnika wymaga od niego trochę innych cech, chociaż baza charakterologiczna jest wspólna. Przede wszystkim przewodnik musi być pasjonatem, którego uwaga skierowana jest na obszar, w których pracuje. Do zawodu przewodnika przygotowują wymagające kursy i trudny egzamin, ale oprowadzanie to coś więcej niż przytaczanie suchych faktów. Aby turystów naprawdę zainteresować danym miastem czy obiektem, należy zbudować historię zawierającą dużo więcej niż fakty encyklopedyczne. A to już wymaga dociekliwości, nakładu pracy i rzetelności w docieraniu do źródeł historycznych. 

Zwiedzanie Szczecina, czyli jak pracuje przewodnik turystyczny? 

Jaka cecha charakteryzuje przewodnika?
Jaka cecha charakteryzuje przewodnika?

Po Szczecinie oprowadza przewodnik miejski. Jego zadaniem jest pokazanie grupie turystów najlepszych i najciekawszych stron tego miasta. Aby sprostać oczekiwaniom grupy i uczynić wycieczkę po Szczecinie niezapomnianym zdarzeniem, dobry przewodnik musi rozważyć wiele przesłanek. Przede wszystkim powinien zacząć od opracowania programu zwiedzania danej grupy, biorąc pod uwagę całość programu imprezy turystycznej oraz cechy powierzonej mu grupy. Trochę inaczej będzie wyglądał program zwiedzania grupy dla dzieci, inaczej gdy są to rodziny z dziećmi, jeszcze inaczej gdy jest to grupa senioralna czy wąska grupa zawodowa. Zwiedzanie miasta, które oferuje dziesiątki atrakcyjnych miejsc, siłą rzeczy musi być wybiórcze, chyba że dana grupa ma na celu poznanie go dogłębnie a czas i preferencje członków grupy nie mają znaczenia. 

Podstawowym zadaniem przewodnika jest przekazywanie wiedzy, nie tylko historycznej i nie wyłącznie osobom, które tak jak on, pasjonują się historią. Dlatego jedną z najważniejszych umiejętności przewodnika jest dostosowanie przekazywanej wiedzy do percepcji i zainteresowań odbiorców. Niestety nie można tu pracować “na pamięć” , a przynajmniej nie powinno. To dlatego przewodnik musi posiadać ogromną wiedzę, by móc wyłuskać z niej taki zbiór informacji, który trafi do odbiorców. Przewodnik bowiem nie jest nauczycielem i w zakresie jego obowiązków nie leży wprowadzenie pełnej wiedzy historycznej do cudzej świadomości, nie odpowiada też za zasób wiedzy, która pozostaje w głowach podopiecznych. Jest on niejako częścią całego procesu zwiedzania, integralną, ale elastyczną. Dlatego powinien umieć tworzyć swoją opowieść za każdym razem od początku i inaczej. 

Przewodnik turystyczny wie wszystko

Przewodnik po Szczecinie pokazując turystom swoje miasto powinien mieć również coś do powiedzenia o mieście czy państwie, z którego pochodzi dana grupa. Dlaczego? Bo wiadomo, że najlepiej przyswajamy wiedzę przez porównanie, na zasadzie podobieństwa lub kontrastu. Sposób ten sprawdza się szczególnie przy pracy z dziećmi, dla których obce miasto składa się z samych zagadek. Przywołanie kilku faktów dobrze im znanych i skonfrontowanie ich z widocznym obrazem zdecydowanie pomoże w zapamiętaniu danego zjawiska a jednocześnie ułatwi przewodnikowi pracę. Dlatego zawsze warto przygotować się wcześniej do pracy. 

Elokwencja, dyscyplina i organizacja

Przewodnik operuje przede wszystkim swoim głosem. Jego aparat mowy powinien być sprawny fizycznie a jednocześnie musi on cechować się elokwencją i łatwością wypowiedzi. To umiejętność albo wrodzona albo możliwa do wypracowania. Piękne budowanie zdań i pełnych harmonijnych wypowiedzi to ważna umiejętność sprzyjająca pracy przewodnika.

Przewodnik turystyczny musi być dobrym organizatorem, nawet wtedy, gdy odpowiada za grupę tylko fragmentarycznie. Umiejętności organizacyjne to jedna z najważniejszych predyspozycji przewodnika. Zwłaszcza wtedy, gdy program wycieczki jest wieloetapowy. Musi on też umieć działać pod presją i zawsze posiadać plan B, na wypadek niezaplanowanych wydarzeń. Profesjonalizm przewodnika przejawia się w jego zdolnościach interpersonalnych, umiejętności kierowania grupą, ale też w sytuacjach wyjątkowych, gdy jego znajomość danego obszaru, posiadanie kontaktów i wszechstronność chroni grupę od poważniejszych kłopotów.