Optymalizowanie działań wykonywanych za pośrednictwem pompy ciepła.
5 mins read

Optymalizowanie działań wykonywanych za pośrednictwem pompy ciepła.

Optymalizowanie działań wykonywanych za pośrednictwem pompy ciepła. Odzysk ciepła odpadowego jest najbardziej wydajnym sposobem wykorzystania technologii oferowanej przez pompy ciepła. Wiele procesów w przemyśle spożywczym i przemyśle produkcyjnym wytwarza duże ilości ciepła odpadowego, jednocześnie mając duże zapotrzebowanie na ciepło  Wykorzystując ciepło odpadowe i podnosząc temperaturę do użytecznego poziomu, można osiągnąć wysoką wydajność i krótki zwrot bez konieczności utraty dodatkowych surowców.

Pompy ciepła – chłodzenie spalin

Odzysk ciepła z dowolnego procesu spalania paliwa to doskonała technika obniżania globalnej emisji dwutlenku węgla. Obecnie większość światowej produkcji energii elektrycznej wytwarzana jest bez odzyskiwania ciepła z gazów spalinowych. Wydajna produkcja energii elektrycznej może osiągnąć wydajność nawet o 50% większą od regularnej, jednak jeśli odzyskane zostanie ciepło, możliwe jest uzyskanie sprawności energetycznej zbliżonej do 100%.

Podczas spalania paliwa o niskiej zawartości wilgoci, takiej jak gaz, olej i węgiel, większość ciepła można odzyskać przez bezpośrednią wymianę ciepła z obiegiem wody. W przypadku mokrych paliw, takich jak biomasa i odpady, tylko 80% odzysku ciepła z procesu spalania jest możliwe poprzez bezpośrednie podgrzanie wody. Ostateczne 20% odzysku ciepła można osiągnąć za pomocą mokrego systemu płuczki, który skrapla spaliny i chłodzi je do temperatury poniżej 30 ° C. System mokrej płuczki zmniejsza również toksyczne emisje ze spalania paliwa, czy to z odpadów, biomasy, gazu czy oleju. Przyszłe ograniczenia emisji pochodzące z rozporządzeń unijnych mogą sprawić, że systemy płuczek mokrych staną się wymogiem w większości systemów masowych kotłów. Jeśli zainstalowany jest mokry system płuczki, kondensat musi zostać schłodzony przez wieże chłodnicze, wodę morską, absorpcyjne pompy ciepła lub mechaniczne pompy ciepła. Chłodnie kominowe i chłodzenie wodą morską zmarnowałyby ciepło, ale ta technika jest powszechnie stosowana tam, gdzie wytwarzana jest tylko energia elektryczna bez zapotrzebowania na ciepło.

System grzewczy z kombinacją kogeneracji i pomp ciepła zapewnia możliwość skorzystania ze zmian cen paliw i energii elektrycznej. Jeśli ceny energii elektrycznej wzrosną, operatorzy mogą mniej wykorzystywać pompę ciepła i sprzedawać więcej energii elektrycznej. Jeśli ceny energii spadną, operatorzy mogą częściej korzystać z pompy ciepła i tanio kupować energię elektryczną. Jeśli ceny paliw wzrosną, mogą częściej korzystać z pompy ciepła, a jeśli cena paliwa spadnie, zużyją mniej pompy ciepła. Jest to najbardziej skuteczne.

Zainstaluj algorytm, który najbardziej efektywnie wykorzystuje pompę ciepła, zgodnie z kosztami paliwa i energii elektrycznej. Przemysłowe pompy ciepła zaprojektowane specjalnie dla tych rynków mogą być kontrolowane przy takim poziomie zaawansowania. Wszystkie wysokiej jakości urządzenia przemysłowe napędzane zapotrzebowaniem na ciepło mogą korzystać z napędzanej elektrycznie pompy ciepła w celu kondensacji gazów spalinowych.

Polecamy również:

Dodatkowe pompy ciepła w systemie energetycznym.

 

Często zdarza się, że klient chce zainstalować pompę ciepła  w istniejącym już systemie grzewczym bez koniecznej oceny wymaganych temperatur. Istniejący system kotłów prawdopodobnie zostanie skonfigurowany do dostarczania wody o temperaturze 95 ° C, a w przypadku pasteryzacji mleka o temperaturze 80 ° C lub do wytwarzania pary o temperaturze 130 ° C. Z kolei zapewnienie wody sanitarnej wymaga podgrzewania do temperatury 60 ° C. Taka konfiguracja jest typowa, ponieważ obniża koszty infrastruktury i ma niewielki wpływ na sprawność kotła. Te wysokie temperatury powodują, że pompa ciepła jest nieekonomiczna. Jeśli procesowe wymienniki ciepła mogą zostać powiększone i jeśli temperatura wody zostanie obniżona, koszty kapitałowe wzrosną, a koszty cyklu życia i oszczędności węgla znacznie się poprawią.

Większość instalacji chłodniczych jest instalowanych przy pływającym ciśnieniu głowicy w celu kontrolowania temperatury skraplania. Ma to na celu optymalizację wydajności energetycznej. Przy stosowaniu ciepła skraplacza jako źródła dla pompy ciepła ważne jest, aby wziąć pod uwagę te zmiany temperatury skraplania. Albo zaprojektuj pompy ciepła z elastyczną temperaturą ssania, albo, jeśli to możliwe, poświęć część instalacji chłodniczej na dostarczanie ciepła do pompy w stałej temperaturze, podczas gdy pozostała instalacja nadal pracuje przy pływającym ciśnieniu głowicy.

W Wielkiej Brytanii zainstalowano pompę ciepła o mocy ponad 920 kW w mleczarni, aby odzyskiwać ciepło skraplacza z instalacji chłodniczej w temperaturze 24 ° C i podgrzewać wodę do pasteryzacji od 72 ° C do 82 ° C. Korzyści obejmują osiągnięcie zwrotu po 1,5 roku korzystania z takiego systemu i oszczędność ponad 1000 ton dwutlenku węgla rocznie, co pozwoli dostosować system w taki sposób, aby był przyjazny dla środowiska . Podobnie jak w przypadku instalacji dodatkowej pompy ciepła dla mleczarni istnieje możliwość wykorzystania takiego rozwiązania w wielu innych branżach. Podobne zastosowanie ma miejsce w browarach, rzeźniach, centrach rozrywki, przetwórstwie spożywczym, przemyśle chemicznym i szpitalach.