Transport międzynarodowy – czym jest, jak uzyskać licencję?
6 mins read

Transport międzynarodowy – czym jest, jak uzyskać licencję?

Transport międzynarodowy – czym jest, jak uzyskać licencję? Międzynarodowy transport polega na przewiezieniu danych produktów poza granicę kraju. Taki rodzaj transportu wymaga zastosowania specyficznej stawki vat. Chcąc prowadzić taką działalność, należy wcześniej zdobyć licencję.

Czym dokładnie jest transport międzynarodowy

Nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej, z tego względu przewóz towaru z Polski do innego państwa członkowskiego nie jest uznawany za transport międzynarodowy. Przewóz towaru do innego kraju w UE określimy jako świadczenie wewnątrzwspólnotowej usługi. Zamierzając ustalić, czym dokładnie jest transport międzynarodowy, należy zwrócić uwagę na art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Znajdziemy tam definicję, która określa, iż transport międzynarodowy to przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. Z miejsca wyjazdu, czyli nadania na terytorium kraju do miejsca przeznaczenia, poza obszarem Unii Europejskiej.
 2. Z miejsca wyjazdu, czyli nadania poza obszar Unii Europejskiej do miejsca docelowego na terytorium kraju.
 3. Z miejsca wyjazdu, poza obszar Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia poza obszar Unii Europejskiej, o ile trasa przebiega na pewnym odcinku poza terytorium kraju.
 4. Z miejsca wyjazdu na terytorium państwa będącego w Unii Europejskiej innym aniżeli terytorium kraju do miejsca przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej albo z miejsca wyjazdu poza obszar Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne aniżeli terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na danym odcinku poza terytorium kraju.

Pojęcie transportu międzynarodowego obejmuje także pośrednictwo oraz spedycję międzynarodową, które powiązane są z usługami transportu zarówno towarów, jak i osób. Transportem nie można nazwać czynności, w której miejsca nadania oraz przeznaczenia są wskazane na obszarze kraju, a przewóz produktów poza granicami kraju jest jedynie tranzytem. Do takiego transportu często używane są kontenery magazynowe i kontenery chłodnicze.

Licencja na transport międzynarodowy

Jeśli chcemy prowadzić działalność transportową, przewozić produkty między krajami, musimy posiadać specjalną licencję na transport. Od dnia 15 sierpnia 2013 jest to tak zwana licencja wspólnotowa. Licencję wspólnotową wydaje państwo członkowskie danemu przewoźnikowi, który posiada siedzibę w tymże państwie, albo ma uprawnienia w państwie członkowskim do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego produktów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. a także ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r., reguluje wymóg posiadania właściwych dokumentów, aby dokonywać transportu międzynarodowego.

Jak otrzymać licencję?

Aby, otrzymać licencję na międzynarodowy transport produktów, trzeba najpierw złożyć wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie, znajdującym się przy ulicy Prostej 69. Wniosek można złożyć osobiście albo poprzez korespondencję. Jeśli nasza firma po raz pierwszy ubiega się o licencję wspólnotową na międzynarodowy transport drogowy, musimy oprócz tego dostać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Koszt udzielenia zezwolenia to wydatek rzędu 1000 złotych. Zezwolenie to będzie wydane na czas nieoznaczony. Do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • kopię zaświadczenia o nadaniu REGON
 • kopię zaświadczenia o nadaniu NIP
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika albo osoby zarządzającej transportem
 • oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia albo nie zatrudniania kierowców
 • odpis ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z KRS
 • kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności ważne trzy miesiące od daty wydania (liczy się dobra reputacja przedsiębiorstwa oraz osób w nim zatrudnionych)
 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa w wysokości 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd i 5 tysięcy euro na każdy następny
 • oświadczenie o posiadaniu stałej oraz rzeczywistej siedziby w jednym z państw Unii Europejskiej
 • potwierdzenie dokonania opłat za licencję

Ile wynoszą opłaty za licencję?

Transport międzynarodowy - czym jest, jak uzyskać licencję?
Transport międzynarodowy – czym jest, jak uzyskać licencję?

Otrzymana już licencja wspólnotowa na międzynarodowy drogowy przewóz rzeczy jest ważna albo do 5 albo do 10 lat. Licencja wydawana na okres do 5 lat będzie nas kosztować 4 tysiące złotych. Natomiast każdy wypis z licencji to koszt 440 złotych. Licencja powyżej 5 do 10 lat kosztuje już 8 tysięcy złotych, a za każdy wypis z niej musimy zapłacić 880 złotych. Opłata za odnowienie 5 letniego terminu ważności wypisów z licencji otrzymanej na okres powyżej 10 lat to koszt 40 złotych za każdy z wypisów. Opłatę powinno się przelać na konto BOTM, natomiast w tytule przelewu należy podać numer NIP. Licencję powinno się odebrać osobiście, ewentualnie przez przesyłkę kurierską. Na uzyskanie licencji oraz wypisów czeka się do maksymalnie 20 dni roboczych, od dnia złożenia wniosku. Przewoźnik w siedzibie firmy powinien zawsze posiadać oryginał posiadanej licencji.

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl